DATASKYDDPOLICY

VETA värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur VETA samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritet och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kontakt@veta.info.

Genom att använda VETA’s tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att VETA använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom vår webbshop med olika betalningsalternativ eller vår kundportal, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du registrerar ett användarkonto, bekräftar ett köp på någon av våra websidor, när du väljer att betala med ett av VETA’s betalningsalternativ, kontaktar oss, när du använder vår kundportal eller någon annan av VETA’s tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster (såsom när du bekräftar ett köp på någon av våra websidor, väljer att betala med ett av VETA’s betalningsalternativ eller använder vår kundportal), kan vi samla in följande information:

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra VETA’s tjänster. VETA behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Nedladdningstabell

Kommunicera med dig. VETA kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat VETA’s kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till kontakt@veta.info.

Vilken information samlar vi in?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom VETA-koncernen. VETA kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Handlare. VETA kan komma att dela till den handlaren vilken du gör ett köp hos, sådana personuppgifter som är nödvändiga för att handlaren ska kunna utföra och administrera ditt köp, inklusive för hantering av tvister. För de personuppgifter som delas med handlare gäller handlarens dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av VETA’s betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Myndigheter. VETA kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avyttring. VETA kan komma att dela din information till tredje parter:

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data ’n kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom VETA-koncernen eller av annan leverantör eller underleverantör. Då VETA är fast beslutet att alltid skydda din data, kommer VETA att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi data ‘n endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och användarvänlig webb-upplevelse.

För mer information om hur VETA använder cookies och liknande, se vår cookie beskrivning.

Kontakta oss

VETA Konsult Sverige AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556620–2700 och har sitt säte på Odelbergs väg 9, 134 40 Gustavsberg.

Vi tar dataskyddsfrågor på största allvar, och därför ingår dataskyddsfrågorna i våra arbetsprocesser och i vår medarbetarutveckling.

Vi tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Kontakta VETA på kontakt@veta.info.

VETA Konsult Sverige AB följer svensk dataskyddslagstiftning.

Besök oss på www.veta.info för mer information om VETA.

Dataskyddspolicyn uppdaterades den 8 augusti 2017.