VETA är ett IT-konsultbolag som sedan 1999 arbetat med både IT- & verksamhetsstöd för mindre till medelstora företag i Stockholmsregionen.

Våra kunder har behov av att få ihop verksamhetsprioriteringarna med sin IT-vardag.

VETA har kunskap och erfarenhet att utveckla och stödja människors förmåga att använda modern teknik i sin arbetsroll. Det gör att företag får effekt av planerade investeringar, minska arbetsbelastning och utveckla verksamheten.

Vision

Stärka människor och verksamhetens förmågor genom verksamhetsnära IT.

Affärsidé

Genom IT-relaterade tjänster, rådgivning och tillämpningar möjliggör vi för mindre till medelstora affärsverksamheter att uppnå sina mål och bidra till ett hållbart samhälle.